dinsdag 29 januari 2013

Karijn den Teuling ging op pad met Janneke - de duivenklokDeze week was Janneke bij mij thuis om te kijken naar de duivenklok.

Bekijk hier het filmpje van Karijn.

Waarom heb ik voor de dit voorwerp gekozen?
Ik heb voor de duivenklok gekozen, omdat mijn opa al 65 jaar duiven heeft en vroeger ook mee heeft gedaan aan wedstrijden, waarbij hij deze klok heeft gebruikt.

Hobby van mijnwerkers

Vroeger toen de mannen nog in de mijnen werkten, hadden velen als hobby postduiven. De mensen die duiven hielden, werden duivenmelkers genoemd, in het Limburgs dialect heet dat "doevenpiet".


Duivenhok van de opa van Karijn

Wedstrijden

Door de week worden de duiven heel goed verzorgd door hun baasje. In het duivenseizoen (april tot en met september) worden de duiven op elke vrijdag naar het café gebracht (inzetlokaal). Alle duiven worden bij elkaar gezet in een aluminium korf, dan worden ze met een vrachtwagen naar België of Frankrijk gebracht. Op zondagmorgen werden de duiven losgelaten, om weer zo snel mogelijk naar huis te vliegen.
Ringetjes met identiteitsbewijzen van de duivenHoe werd de klok gebruikt?

Alle duiven hadden een rubber ringetje om een poot, met daarop op een nummer. Bij bij het ringetje hoorde ook een kaartje, waarmee je kon bewijzen dat de duif van jou was. Als de duiven thuis aankwamen werd het ringetje door de duivenmelkers van het pootje gehaald en in de duivenklok gestopt. De duivenklok is super belangrijk voor de duivenmelkers. Als het ringetje in de klok zit, draait de duivenmelker aan de sleutel op de klok, zo kun je op een rol papier, die in de klok zit, een afdruk maken. Van die afdruk kun tot op de seconde aflezen hoe laat de duif is thuisgekomen en kun je ook zien welke duif precies als eerste aankwam.Winnaar van de wedstrijd

Als alle duiven thuis waren aangekomen, werd de klok weer terug naar het café gebracht, daar werd gekeken of er niet was vals gespeeld. De duif die als eerst is aangekomen, is de winnaar en de duivenmelker van wie de duif is, krijgt een prijs.Tegenwoordig wordt er een elektrische klok gebruikt voor wedstrijden. Je moet deze klok aansluiten op een computer en daar wordt gekeken hoe laat de duiven aankwamen.
 
Electrische duivenklok

 

zondag 27 januari 2013

Daphne Debije ging op pad met Janneke - de mijnlamp


Bekijk hier het filmpje van Daphne


De mijnlamp werd door opzichters gebruikt om mijngas te meten. Dat gebeurde met een vlam.
Als de vlam steeds groter werd en dan uitging betekende dat dat er te veel mijngas was. Dit werd ook gemeten met witte muizen en kanaries, als ze die dood vonden, dan betekende het ook dat er te veel mijngas was. Mijngas is kleur- en geurloos, dus je kon het niet anders merken.
Als er werd gemeten dat er te veel mijngas was, dan werd er meer frisse lucht toegevoegd en het gas werd afgezogen.
Dit gas werd dan door gele gasleidingen naar verwarmingen van huizen gestuurd. Als er een gasontploffing kwam, hadden ze daar als voorzorgsmaatregel stof op planken gelegd (stofgrendels) als er dan door de luchtverplaatsing trillingen kwamen begon het dwarrelen en het stof doofde dan vuur.
Bruinkool
Bruinkool werd boven de grond afgegraven en dan door machines geperst.
De laag bruinkool lag op ongeveer op 10 meter diepte. De diktes van de laag varieerden.
Bruinkool werd gebruikt in huishoudens en centrales voor verwarming.


Steenkool
Je hebt verschillende lagen en je herkent de steenkoollagen doordat die zwart zijn. Steenkool werd eerst met pikhouweel los geslagen en daarna met een afbouwboor. Als de mijnwerkers genoegen  kolen hadden, moesten ze de kolen met water besproeien om kolen stof tegen te gaan. Daarna schepte ze het op een transport band of schudgoot. De schudgoten komen uit op een transportband,
en de transportband brengt ze dan verder naar de kolenwagens. Zo kwamen ze bovengronds.

Zo werden de kolen in
de wagens gedaan
Steenkool