zondag 27 januari 2013

Daphne Debije ging op pad met Janneke - de mijnlamp


Bekijk hier het filmpje van Daphne


De mijnlamp werd door opzichters gebruikt om mijngas te meten. Dat gebeurde met een vlam.
Als de vlam steeds groter werd en dan uitging betekende dat dat er te veel mijngas was. Dit werd ook gemeten met witte muizen en kanaries, als ze die dood vonden, dan betekende het ook dat er te veel mijngas was. Mijngas is kleur- en geurloos, dus je kon het niet anders merken.
Als er werd gemeten dat er te veel mijngas was, dan werd er meer frisse lucht toegevoegd en het gas werd afgezogen.
Dit gas werd dan door gele gasleidingen naar verwarmingen van huizen gestuurd. Als er een gasontploffing kwam, hadden ze daar als voorzorgsmaatregel stof op planken gelegd (stofgrendels) als er dan door de luchtverplaatsing trillingen kwamen begon het dwarrelen en het stof doofde dan vuur.
Bruinkool
Bruinkool werd boven de grond afgegraven en dan door machines geperst.
De laag bruinkool lag op ongeveer op 10 meter diepte. De diktes van de laag varieerden.
Bruinkool werd gebruikt in huishoudens en centrales voor verwarming.


Steenkool
Je hebt verschillende lagen en je herkent de steenkoollagen doordat die zwart zijn. Steenkool werd eerst met pikhouweel los geslagen en daarna met een afbouwboor. Als de mijnwerkers genoegen  kolen hadden, moesten ze de kolen met water besproeien om kolen stof tegen te gaan. Daarna schepte ze het op een transport band of schudgoot. De schudgoten komen uit op een transportband,
en de transportband brengt ze dan verder naar de kolenwagens. Zo kwamen ze bovengronds.

Zo werden de kolen in
de wagens gedaan
Steenkool

Geen opmerkingen:

Een reactie posten